14. Yvette Ndabacekure

57 jaar

32 jaar geleden kwam ik naar Brussel om te studeren. Later kwam ik naar Antwerpen omdat ik in dit meertalig landje ook Nederlands wilde leren.

Ondertussen werk ik al 13 jaar in Antwerpen.

Ik vroeg me al een tijdje af hoe ik iets terug kon geven aan onze samenleving waar ik zo veel kansen heb gekregen.

Buren vroegen me of ik als onafhankelijke burger de lijst van Groen wilde steunen. Toen ik meer te weten kwam over de visie van Groen was de keuze snel gemaakt.

Ik waardeer heel sterk dat Groen ook aan ‘gewone’ medeburgers meer zeggenschap wil geven over hoe we in onze stad kunnen samenleven. 

Met Groen wil ik van de diversiteit in onze samenleving een positief en verbindend verhaal maken.