19. Bruno Deckers

66 jaar

Moeder Aarde is geen consumptieartikel. Ze verdient respect en heeft meer dan ooit zorg nodig.

Niet van haar, maar met haar hebben we te leven, in harmonie met al haar schepsels.

Ik pleit voor aangename woonwijken, waar het goed is te vertoeven en waar afwijkend gedrag preventief wordt aangepakt met aangepast buurtwerk. 

Een warme samenleving waar we respectvol en beleefd met elkaar omgaan, daar werk ik aan.