21. Bart Van den Bossche

55 jaar 

Mijn interesse gaat vooral uit naar ruimtelijke ordening en mobiliteit. Dat leunt dicht aan bij mijn beroep als architect.

In Wilrijk is er nog veel werk aan de winkel voor veilige en comfortabele voet- en fietspaden. Fietspaden mogen geen losse stukjes zijn maar hele routes die kinderen veilig naar school laten fietsen. De grote wegen door Wilrijk creëren zwarte punten, oversteekplaatsen die dringend aangepakt moeten worden.

Voor de A12 en de R11 werk ik mee aan een lange-termijnvisie waar veiligheid, gezondheid, het STOP-principe en de dwarsverbinding tussen wijken centraal staan.