24. Beatrijs Lelieur

65 jaar

Ik engageer me voor Groen omdat ik zowel in mijn beroepsleven als pedagoog, als als (pleeg)moeder, het belang van respect en gelijke kansen zo belangrijk vind om te kunnen uitgroeien tot een gelukkige volwaardige persoon.

Een groene omgeving heeft een uitermate sterke invloed op klein en groot, niet alleen op de gezondheid maar ook op het zich gewoon goed voelen.