3. Azeddine Hayani

50 jaar - Valaar

Ik ben Azeddine Hayani en al 28 jaar jaar werkzaam op 1 van de oudste en grootste bedrijven van Wilrijk , namelijk de alomgekende Rizla.  Verder ben ik ook nog sociaal geangageerd als vakbondsdélégee waar ik de belangen van mijn collega’s  al 14 jaar op een constructieve manier verdedig.   

Ik ben getrouwd en vader van 2 prachtige dochters die volop bezig zijn met het behalen van hun bachelor.

Als inwoner van Wilrijk, wil ik me via GROEN inzetten voor onze leefomgeving. Het toepassen van een realistich beleid rond vlotte mobiliteit, sociale leefbaarheid en een gevarieerd aanbod aan cultuur,  vormen een belangrijke fundering  van onze maatschappij.  Zo ben ik overtuigd dat “Samen ondernemen” gelijk staat aan “Goed Samenleven”.  Het is belangrijk om een voeling te hebben met wat bij onze Wilrijkenaars leeft om samen in dialoog te gaan zodat we samen goede en betere oplossingen kunnen bekomen.

Ik geloof dat een samenleving goed kan functioneren als we een realistich maar ambitieus beleid voeren. Hierbij een aantal thema’s  waar ik mij alvast 100% voor wil engageren:

Jeugdbeleid
Een eerlijke samenleving waar elk kind, ongeacht afkomst, achtergrond en gezinssamenstelling, de mogelijkheid geeft om zich te ontplooien. Door de erkenning en versterking van ieders talent kan een kind zich ontwikkelen tot een veelzijdige volwassene.

Een kinderdistrictraad => Rekening houden met adviezen van kinderen en beter begrijpen wat de behoeften zijn van onze kinderen en hoe wij hen beter kunnen ondersteunen in hun noden en ontwikkeling.

Armoede & Gelijke kansen

Wilrijk is  diversiteit. Het is van groot belang om niet enkel onze punten naar de inwoners te communiceren, maar deze ook met de inwoners te bespreken. Zo wordt iedereen betrokken bij zijn omgeving en kunnen we een beter beleid voeren doordat we de noden beter begrijpen.
Een beleid rond gelijke kansen => Steunen van goede integratieprojecten die de integratie bevordert en potentieel talent kan ontplooien.  Een divers en interactief communicatiebeleid dat een platform biedt aan kansarme gezinnen en hun deelname aan de maatschappij stimuleert.

Senioren
Deze thema ligt mij nauw aan het hart.  De zorg voor onze senioren en voor alles wat wordt georganiseerd en voorzien om hun levenstijl zo goed mogelijk te optimaliseren zou een belangrijk onderdeel van ons beleid moeten zijn.  Deze mensen mogen we niet vergeten en we moeten ervoor zorgen dat hun noden en behoeften zeker meegenomen worden in het beleid met actieve opvolging en door regelmatig polshoogte te nemen.

Veiligheid

Ondanks dat dit geen thema is voor een district wil ik optimaal samenwerken met de bevoegde instanties om van Wilrijk een veiliger en leefbaarder district te maken.

 

Daad bij het woord , hier wil ik mijn schouders onderzetten!